Andmete privaatsuse tagamine. Andmete hävitamine

Soovid arvutit või kõvaketast edasi müüa ning andmed hävitada?

Ettevõte vahetas arvutid välja ning vanad seadmed lähevad müüki?

Mis juhtuks kui Sinu ettevõtte andmetele või isiklikele asjadele pääseks ligi kolmandad isikud?

Netiabi Hoolduskeskus aitab hävitada andmeid kõikidest seadmetest ja erinevatelt andmekandjatelt. Aitame tarkvaralise andmete hävitamisega, kui soovid seadet müüa või anda edasi uuele kasutajale. Hävitame andmed koos andmekandjaga, kui seda ei ole enam vaja või andmed ei tohi mingil juhul sattuda valedesse kätesse.

Meie jaoks on kõige olulisem meie kätesse usaldatud andmete privaatsus.
Tagame hävitatavate andmete 100 % konfidentsiaalsuse – vajadusel sõlmime konfidentsiaalsuslepingu.

Miks on vaja andmeid hävitada?

Isiklikud arvutid, telefonid, välised kõvakettad ja kõik teised andmekandjad sisaldavad infot, mis on tundliku sisuga või privaatsed. Samuti sisaldavad ettevõtete arvutid, serverite kõvakettad ja andmekandjad lepinguid, klientide infot, statistikat ja graafilisi faile, mille valedesse kätesse sattumine võib mõjuda hävitavalt.

Kas soovid, et Sinu eraelule ja isiklikele asjadele oleks ligipääs võõral?
Mis juhtuks, kui Sinu ettevõtte või klientide infole pääseks ligi mõni konkurent?

Kõvaketta ja andmekandja tühjendamisest või formaatimisest enne selle müüki ei piisa – andmete hävitamiseks on vajalik andmekandja töötlemine spetsiaalse tarkvara abil, mis muudab kustutatud andmed loetamatuks.

Juhul, kui andmekandja edasiseks kasutamiseks ei ole soovi ja vajadust või andmed on ülitundliku sisuga, saame andmed hävitada ka koos andmekandjaga.

Soovid, et Sinu arvutis või andmekandjas olev info jääks vaid Sinu teada? Aitame andmed hävitada

    +372 5850 1010

    Anton Rütman
    teenindusjuht

    Top